Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Świetlica Szkoły Podstawowej w Dywitach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 do godziny 16:45

Pracownicy świetlicy:

Zofia Bronowicka, Joanna Emilian, Agnieszka Gębicka, Justyna Łukaszuk, Małgorzata  Masłowska, Anna Serwińska, Elżbieta Stachowska – Bohdanowicz, Izabela Szczerba, Dariusz Dadun

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Od 7 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń rodziców do świetlicy szkolnej

28 kwietnia – ogłoszenie listy dzieci przyjętych/nieprzyjętych

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej

pdf

Regulamin kwalifikacji dzieci do świetlicy Szkoły Podstawowej w Dywitach

pdf

Regulamin świetlicy szkolnej

pdf