Zbiórka książek

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękuję za udział w akcji poświęconej zbiórce książek do biblioteki szkolnej. Informuję,że dotychczas nasze zbiory powiększyły się o ponad 200 pozycji książkowych, które otrzymaliśmy od Państwa w postaci darów. Dodatkowo, dzięki wsparciu Dyrekcji, Rady Rodziców i sponsorów, których pozyskałam w pierwszym semestrze, zakupiliśmy 88 woluminów (głównie lektur) za łączną kwotę 1880,58 zł.Ponadto biblioteka podjęła kolejne starania na rzecz wzbogacania księgozbioru, biorąc udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Nasze dzieci odwiedziły szkolną bibliotekę w pierwszym semestrze 1375 razy. Korzystały głównie z czytelni i wypożyczyły 915 książek. Brały również udział w licznych konkursach bibliotecznych (szkolnych, gminnych i ogólnopolskich) oraz wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach realizacji projektu czytelniczego ,,Czytam książki jestem wielki!

Biblioteka realizuje jeszcze jeden projekt czytelniczy p.t. ,,Wielka Liga Czytelników”; dzięki któremu zdobyliśmy certyfikat :,,Szkoła promująca Czytelnictwo". Poza tym dzieci wzięły udział w lekcjach bibliotecznych, których w pierwszym semestrze odbyło się 21.

Z całego serca dziękuję tym z Państwa, którzy przyczynili się do tego, że nasza biblioteka ma coraz więcej książek, że jest tu miło i przyjemnie, że dzieci mają miejsce gdzie znajdą chwilę ciszy i wytchnienia. Dziękuję za darowizny (nie tylko książkowe), za uśmiech i wsparcie oraz zaangażowanie. Nie sposób wymienić tu wszystkich Rodziców. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do odwiedzania naszej biblioteki. Państwo również znajdą u nas ciekawą książkę dla siebie.

Zapraszam!

Godziny pracy biblioteki w drugim semestrze pozostają bez zmian, czyli we wszystkie dni tygodnia

oprócz wtorku biblioteka jest czynna od 8:00 do 14:30. Wtorek od 11:30-14:30. Wykonuję również

inne obowiązki wynikające z pracy nauczyciela bibliotekarza więc w sprawach pilnych proszę

szukać mnie w świetlicy S.P. lub pozostawić wiadomość w sekretariacie.

Pozdrawiam.