Zgłoszenie do klasy pierwszej

Od dnia 7 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się w Szkole Podstawowej w Dywitach zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w roku 2010, a także urodzonych w 2011 r. – na wniosek rodziców, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Zgłoszenia składają rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (dot. miejscowości: Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki – zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Dywity z dnia 21 marca 2017 r.).

Zapisów należy dokonać  do dnia 28 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 730 – 1530.

Rekrutacja do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły rozpocznie się 8 maja 2017 r., szczegółowe informacje pojawią się na stronie szkoły w najbliższym czasie.

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej