Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

Oddział przedszkolny
Deklaracja o kontynuacji (zał. nr 1) 7.04-13.04
Wydawanie i przyjmowanie wniosków (zał. nr  2 i nr  3) 14.04-28.04
Listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych 12.05.2017
Potwierdzenie woli – pisemne oświadczenie (zał. nr 4) 15.05-19.05
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Do 23.05
Postępowanie uzupełniające do oddziału przedszkolnego
Wydawanie i przyjmowanie wniosków 25.05-31.05
Listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych 9.06.2017
Potwierdzenie woli – pisemne oświadczenie 12.06-16.06
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19.06.2017