Harmonogram rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klasy siódmej dwujęzycznej  szkoły podstawowej

 Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 11 maja 2017 do godz. 14:00  

 Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

(zał. nr 5)

 

23 maja 2017 godz. 16:30

 

 Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
 

9 czerwca 2017

 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
 

do 26 czerwca 2017

do godz. 14:00

 

 Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej i innych wymaganych dokumentów

 

 
do 26 czerwca 2017 Oświadczenie woli podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej (zał. nr 4)

 

27 czerwca 2017 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej
 

od 28 czerwca 2017

 

 Rekrutacja uzupełniająca – jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy siódmej dwujęzycznej  szkoły podstawowej

 Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

do 28 czerwca 2017 godz. 14:00  

 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego oraz innych wymaganych dokumentów (zał. nr 6)
 

29 czerwca 2017 godz. 9:30

 

 Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego
 

do 3 lipca 2017 do godz. 10:00

 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
do 5 lipca godz. 14:00 Złożenie przez kandydatów świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej i innych wymaganych dokumentów

Oświadczenie woli podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej

(zał. nr 4)

 

 

do 15 lipca 2017

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej