„Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą”

„Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą” – matematyczny grant dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”

20 czerwca 2017 r. ogłoszono wyniki IV edycji konkursu programu grantowego mPotęga prowadzonego przez Fundację mBanku. Członkowie komisji konkursowej spośród 771 zgłoszeń szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek i uczelni wyższych z całej Polski wybrali 262 projekty edukacyjne. Wśród wybranych znalazł się również projekt „Ja Liczę, Ty liczysz, Oni liczą – Dywity też liczą”. Autorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest nauczycielka SP w Dywitach p. Kamila Rakowska. Celem tego działania jest zachęcenie uczniów i rodziców do wspólnej matematycznej zabawy. Pokazanie dzieciom, że matematyka to super zabawa i przydatna w życiu codziennym umiejętność, zaś ich rodzicom ugruntowanie postrzegania tej dyscypliny nauki, jako kluczowej dla funkcjonowania we współczesnym świecie. W planach między innymi gry i zabawy matematyczne, planowanie wycieczek, przygoda z książką i wodą. Co jeszcze …. już we wrześniu.

Kamila Rakowska