Szkolny SuperStar

Z wielka radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że nasze starania o pozyskanie wparcia dla inicjatywy nagrodzenia najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Dywitach na każdym poziomie nauczania zostały docenione i wsparte przez Fundację PKO Banku Polskiego. Założyliśmy, że nagrody mogą otrzymać: w klasach 1-3 szkoły podstawowej uczniowie, którzy zdobyli najwięcej sukcesów na konkursach, turniejach, zawodach, festiwalach, natomiast w klasach starszych(4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum)uczniowie z najwyższą średnią ocen na danym poziomie nauczania. Wyłonienie najlepszych uczniów wśród starszych klas wsparli wicedyrektorzy szkół, natomiast w klasach najmłodszych wyboru pomogli dokonać wychowawcy klas.  Zaszczytny tytuł „SZKOLNY SUPERSTAR” otrzymali podczas apeli podsumowujących roczna pracę następujący uczniowie szkoły podstawowej: Karolina Wiśniewska, uczennica klasy 1c, Milena Gajlewicz, uczennica klasy 2b, Agata Jusiel, uczennica klasy 3c, Julia Kucińska, uczennica klasy 4a, Agnieszka Orzoł, uczennica klasy 5c, Hanna Sieluk, uczennica klasy 6b oraz uczniowie gimnazjum: Hanna Nowak, uczennica klasy 1a, Anna Skórzyńska, uczennica klasy 2a, Jakub Czajkowski, uczeń klasy 3a. Przedsięwzięcie wspierała Pani Anna Jagiełło- pracownik Banku PKO BP-za co serdecznie dziękujemy, a koordynacją zajęła się Ewa Romanowska. Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego za wspieranie najzdolniejszych uczniów szkoły.

Ewa Romanowska