Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżnieni zostali następujący nauczyciele i pracownicy szkoły:

za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej Nagrodę otrzymali:
Mirosława Klejna- wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego
Bożena Dąbkowska- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Aneta Śliwa- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Rukowicz- nauczycielka biologii, geografii i przyrody
Agnieszka Gębicka- nauczyciel- bibliotekarz
Jolanta Szczawińska-Kras- nauczycielka wychowania fizycznego
Krzysztof Sieradzki- nauczyciel wychowania fizycznego;

za obowiązkową pracę Nagrodę Dyrektora otrzymali też pracownicy administracji i obsługi:
Iwona Szmigiel
Katarzyna Wojnowska
Agnieszka Mordarska
Hanna Firuta

Gratulujemy serdecznie Nagrodzonym!