CO MRÓZ NAMALOWAŁ NA SZYBIE – konkurs

CO MRÓZ NAMALOWAŁ NA SZYBIE w chacie warmińskiej?  

Międzyszkolny, świetlicowy konkurs plastyczny przedstawiający szybę okienną ozdobioną przez mróz, który malując uwiecznił na niej ludowe elementy warmińskie.

Organizowany przez świetlicę Szkoły Podstawowej w Dywitach

Przeznaczony dla uczniów klas I-III oraz IV-VII

Czas trwania konkursu: od 5lutego do 5 marca 2018r.

Cele:

-rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,

-rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej,

-promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,

– kultywowanie tradycji regionu.

Regulamin:

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, szkic, technika mieszana, collage…).

Prace nie mogą być wykonane z materiałów sypkich i spożywczych.

Komisja dokona wyboru trzech najciekawszych prac. Autorzy nagrodzonych prac oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:

Imię, nazwisko, wiek, klasę szkołę ucznia oraz kto był opiekunem.

Prace przesłane przechodzą na własność organizatora konkursu.

Prace należy dostarczyć do 5 marca 2018 na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary Malewskiej

Spółdzielcza 4

11-001 Dywity

Tel. 89/5120126

koordynatorzy: Joanna Emilian 503739249

                        Wiśniewska Marta 793982243

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 marca na stronie internetowej szkoły, w zakładce świetlica, tam także umieszczona zostanie informacja o uroczystym zakończeniu konkursu połączonym z wystawą prac oraz wręczeniem nagród.

                                                           wychowawcy świetlicy SP w Dywitach