Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ed. wczesnoszkolna

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne  i inne

rok szkolny 2017/2018, II okres

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PONIEDZIAŁEK

terapia ind. 7.35 – 7.55, B. Gordon, s.101

zdw, kl. 3A1 lekcja, , s. 109,  Jasińska Ewelina

zkk kl. II a, b, c,  4 lekcja, s. 109 , Jolanta Szymańska

gimnastyka korekcyjna, kl.1c,  s.korekcyjna,  Jolanta Szczawińska- Kras

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, kl III b,d,  6 lekcja, s. 109, Grażyna Romanek

zaj. korekcyjno- kompensacyjne, kl. IIIa,d, 6 lekcja, s.201, Karolina Roguszka

rewalidacja, 6 lekcja, M. Kołodziej, s.101

arteterapia( klasy III), 7l, s.205,  Dorota Podgórska-Dudko

WTOREK

zdw kl.II c, 2 godz, s. 109, Iwona Kozłowska

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, kl. 2a, 3 lekcja, s.119,  Irena Tołoczko

rewalidacja, 5 lekcja, M. Kołodziej, s.109

zdw 3 d, 6 l, s. 203, Beata Zackowska

ŚRODA

terapia ind. 7.35 – 7.55, B. Gordon, s.101

integracja sensoryczna ind., 1 lekcja, s. korekcyjna, Gabriela Zając

zkk kl. II – środa 2 lekcja, świetlica gimnazjum, Anna Taraban

gimnastyka korekcyjna, 3a, 2 lekcja, s. korekcyjna Ewa Lewandowska

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, ind, 4lekcja, s.202 , Irena Tołoczko

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, 1a, 5 lekcja, s.202, Bożena Dąbkowska

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, , 1b,  5 lekcja, czwartek, s.9, Śliwa Aneta

gimnastyka korekcyjna 1c ,7 lekcja s. korekcyjna , Ewa Lewandowska

CZWARTEK

zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, ind, 2 lekcja, s.202 , Irena Tołoczko

zkk kl III b,d czwartek 5 lekcja, s.109,  Grażyna Romanek

gimnastyka korekcyjna 3b czwartek 5 lekcja, s.korekcyjna, Ewa Lewandowska

gimnastyka korekcyjna 3b czwartek 7 lekcja, s.korekcyjna , Ewa Lewandowska

zaj. korekcyjno- kompensacyjne, kl I , czwartek 6 lekcja, s.109 , Grażyna Romanek

gimnastyka korekcyjna kl. I a, 6 lekcja, czwartek,  s.korekcyjna , Bożena Dąbkowska

zkk kl. IIIa,d,  czwartek 6 lekcja, s. 109 Jolanta Szymańska

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, kl Ic, 6 lekcja, s. 203, A. Taraban

zkk kl. IV – czwartek 7 lekcja, s. 104, A. Taraban

terapia ind. 13.00 – 13.20, B. Gordon, s.101

socjoterapia kl. IV – VII, piątek, 14:20-15:10, s.101, Dorota Podgórska-Dudko

PIĄTEK

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, 2b, 1 lekcja,św.gim, Jolanta Szymańska

zaj. dydaktyczno – wyrównawcze, kl 3c, 5 lekcyjna, piątek, s. 202, Gabriela Zając

socjoterapia kl. I c, piątek, 11:45-12:30, św. gim, Dorota Podgórska-Dudko

gimnastyka korekcyjna , 3d piątek 6 lekcja, s.korekcyjna Ewa Lewandowska

Karolina Roguszka zaj. logopedyczne s.201 pn – 4l, wt-5, śr-4,5, 6l, czw-6l, pt-4,5l.
Agnieszka Poniewozik zaj. logopedyczne s.logopedyczna
Małgorzata Masłowska zaj. logopedyczne sala 3

s.logop

s 3 – wt i sr 13;00-13;25

s log piatek 7-7;45

Joanna Walczyk zaj. logopedyczne sala logopedyczna wtorek 3., 4. lekcja;

środa 6. lekcja;

czwartek 2., 3., 4. lekcja (ostatnie zajęcia w sali psychologa)

Gabriela Zając zaj. logopedyczne Logop po 1l , sr 1l pt 2 l