Zajęcia pozalekcyjne II okres, ed. wczesnoszkolna

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH: KÓŁ  ZAINTERESOWAŃ-

rok szkolny 2017/2018, II okres

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PONIEDZIAŁEK

Zaprogramuj Przyszłość 1-2lekcja, s.216, Tołoczko Irena

Zajęcia plastyczno-językowe(kl.1-3) 9.15-10.45, świetlica gimnazjum

Rytmika zerówka 9:45-10:10, s.3, Gordon Bożena

koło j. niemieckiego kl.2,  10.45-11.30,  Emilian Joanna, świetlica gimnazjum

Zajęcia taneczne, kl.1-3 5 lekcja ,s.216 Szczerba Izabela

Zaprogramuj przyszłość, 5,  6 godz. 202 , Dąbkowska Bożena

Zaprogramuj przyszłość ,3 d 13.00-14.30, 102 (6 i 7 lekcja) Zackowska Beata

Zaprogramuj przyszłość ,3 d 13.00-14.30, 102 (6 i 7 lekcja) Małgorzata Masłowska

Zaprogramuj Przyszłość kl. I c, 5, 6 godz. lekcyjna Taraban Anna

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, kl.1-3 , 5 lekcja, s.216, Kołodziej Magdalena

Mały samorząd, kl.1-3, Żach Joanna, 14.30- 15. 20, s.102

Arteterapia, świetlica gimnazjum, 13:30-15:10, Dorota Podgórska – Dudko

Koło szachowe, kl.3-4 SP 14.25 – 15.55 , św. gim, Klonowski Adrian

WTOREK

“Ludowy zakątek” – koło regionalne dla klas I-VII, s.202 , Dorota Podgórska – Dudko

Zaprogramuj Przyszłość 12:30-14:00 , s.203, Śliwa Aneta

Zaprogramuj Przyszłość 14:30- 16:00, s. 204 , Kozłowska Iwona

Zaprogramuj Przyszłość kl. 2b, 15.10 – 16.40 Jolanta Szymańska

Kółko muzyczne(śpiew i gra na instrumentach)Ratajczak Aleksandra, wtorek, 14:30-16:00, św.gim

ŚRODA

Koło filmowe (tj. tworzenie filmów) kl. 3A , 8.55- 9.40,  sala  rekreacyjna , Jasińska Ewelina

Rytmika zerówka , 9:45-10:10, s.3, Gordon Bożena

Koło gitarowe, kl.1 SP , 5 godz lekcyjna,  s.9,  Bielińska Lidia

Koło  muzyczne, 6  godz.  sala 216

zajęcia sportowe- piłka siatkowa, kl.3-7, 13.30-14.30, 14.30 – 16.00 Anna Lewońko sala mała i duża

CZWARTEK

Koło j. niemieckiego kl.3 ,12.45-13.30, 216

Koło teatralne- klasy trzecie SP, 12.45- 13.30,  sala rekreacyjna, Jasińska Ewelina

Zaprogramuj Przyszłość , kl. 3c, 6-7 lekcja, s. 205 , Gabriela Zając

Zaprogramuj Przyszłość, kl. 3b, 5-6 lekcja, s. 205, Grażyna Romanek

Zaprogramuj Przyszłość, kl. 3b, 5-6 lekcja, s. 205, Magda Szymańska, s.210, s.2

Wolontariat Żach Joanna 14. 30- 15. 20 oraz akcje. 102

Zajęcia sportowe- piłka siatkowa, kl.3-7, 13.30-14.30, Lewońko Anna sala mała i duża

Koło gitarowe, kl.1 SP , 8 godz lekcyjna s.7, Bielińska Lidia

PIĄTEK

Koło gier planszowych, kl.1-3SP , 2 lekcja, s.216, Kołodziej Magdalena

Mały samorząd – 1 godz/tydz,  s. 113 , Gabriela Zając

Socjoterapia – kl. 1c, 11.45 – 12.30, s.216, D. Podgórska – Dudko,

Zaprogramuj przyszłość kl 3,   sala 216, Wiśniewska Marta

Zajęcia matematyczne”0” 13:00 -13:45 – zaj mat. s. 19 Masłowska Małgorzata

Zajęcia sportowe- piłka siatkowa, kl.3-7,  14.30 – 16.00 Anna Lewońko sala duża

SOBOTA

Koło krajoznawczo- turystyczne dla małych i dużych Romanek Grażyna, Jolanta Szymańska plener soboty s, 4 raz w miesiącu

Zajęcia sportowe- piłka siatkowa, kl.3-7, sobota 9- 10.30Lewońko Anna sala duża