Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów – informacje

7 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie rodziców dzieci, które od września zostaną uczniami naszej szkoły.

Spotkanie poprowadziła pani dyrektor Ewa Romanowska, udzielając rodzicom najważniejszych informacji na temat funkcjonowania  szkoły. Wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej, Karolina Roguszka oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy uczyć będą w klasie I, przekazali następnie szereg szczegółowych informacji na temat zasad współpracy, oceniania, podręczników i  wyprawki szkolnej. Pedagog szkolny poinformowała o konieczności uzyskania gotowości szkolnej i możliwościach przygotowania dziecka do wejścia w nowe środowisko, tak aby proces adaptacji był dla małego ucznia najbardziej korzystny.

Rodzice uzyskali również informacje o zasadach wypożyczania podręczników, oraz pracy biblioteki i świetlicy szkolnej.

Podział uczniów do klas oraz wskazanie wychowawców poszczególnych oddziałów dokonywany będzie pod koniec sierpnia.

28 SIERPNIA 2018 R. W GODZINACH 9.30 – 11.30

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

NA DZIEŃ ADAPTACYJNY