Obiady w szkolnej stołówce

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE!

Od 17 września, tj. najbliższego poniedziałku  stołówka szkolna rozpocznie wydawać obiady dla uczniów szkoły. Koszt obiadu wynosi – 4,80 zł obiad (zupa + II danie).

Proszę rodziców, by w dniach 13. i 14. września do g. 9:00, dokonali zapisu dzieci na obiady u wychowawcy klasy.

Rodzice płacą za obiady, dokonując przelewu na nr konta: 02885700023011015679990001, w ciągu pierwszych 5 dni  od zapisania dziecka, w następnych miesiącach: w ciągu pierwszych 5 dni danego miesiąca. Przy dokonywaniu przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.