Komunikat dot. Akademii Eksperymentów

Lista rankingowa uczniów z klas 5-8 oraz III gimnazjum zakwalifikowanych do projektu „Akademia eksperymentów – SP Dywity” zostanie opublikowana w dniu 26.09.2018 r. do godz. 15:00.
Lista rankingowa uczniów z klas 1-4 zakwalifikowanych do projektu „Akademia eksperymentów – SP Dywity” zostanie opublikowana do dnia 01.10.2018 r. do godz. 15:00.