Lista rankingowa i rezerwowa Akademii eksperymentów

KOMUNIKAT

„W załączeniu listy rankingowe i rezerwowe uczniów do projektu „Akademia eksperymentów SP Dywity” klasy 5-8 i 3 Gimnazjum.
W przypadku klas 1-4 do projektu zgłosiło się 116 uczniów na 36 miejsc, w chwilii obecnej trwa weryfikacja/ocena umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz przyznawane są punkty w tym zakresie. Lista rankingowanie zostanie opublikowana do 01.10.2018 r. do godz. 15:00.
Szczegółowa punktacja w ramach kryteriów rekrutacyjnych jest dostępna w biurze projektu dla wszystkich zainteresowanych osób, w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu 739 001 733, osrodekporozumienie@wp.pl. Jednocześnie informujemy, iż SP Dywity nie jest zobowiązana do udzielania informacji ws. rekrutacji, jedynie Biuro projektu.
Biuro projektu informuję, iż zajęcia w ramach projektu rozpoczną się pod koniec października lub początek listopada – w przyszłym tygodniu uczniowie zostaną podzieleni na grupy oraz zostaną opracowane harmonogramy zajęć oraz trasy transportu. Wszystkie informacje dotyczące projektu będą publikowane na stronie www SP oraz na grupie projektowej na Facebook”