Lekcja o Funduszach Europejskich V

 

16 października 2018 roku odbyły się ,w naszej szkole, dwie lekcje o funduszach europejskich. Celem lekcji było wyposażenie uczniów w wiedzę czym są fundusze europejskie, jakie fundusze są dostępne w Polsce, na co są przeznaczane pozyskane środki i jak dzięki nim zmienia się nasz kraj. Lekcja była przeprowadzona zgodnie ze scenariuszem opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Na początku lekcji uczniowie obejrzeli kilkuminutowy film ciekawie prezentujący inwestycje poczynione w ramach programu Polska Wschodnia. Po filmie uczniowie mieli możliwość podzielenia się wiedzą na temat inwestycji prowadzonych w ich otoczeniu przy wsparciu środków z funduszy Unii Europejskiej. Warto wspomnieć ,że bacznie obserwują świat i znają wiele prowadzonych w okolicy prac współfinansowanych z budżetu UE. Po dyskusji każdy z uczniów otrzymał komiks zapoznający ich z różnymi funduszami i działaniami podejmowanymi dzięki nim. Po przeczytaniu komiksu uczniowie wzięli udział w konkursie. W każdej klasie wyłoniono trzech zwycięzców, którzy najszybciej rozwiązali zadanie i wykazali się umiejętnością czytania ze zrozumieniem. W klasie VI b zwycięzcami zostali: Ala Zwierzyńska, Kosma Labiak i Julia Żarnowska; a w klasie VIII a : Julia Kopiczyńska, Paweł Urbański i Mateusz Bogusławski. Każdy z uczniów otrzymał voucher do sieci sklepów Empik. Pozostali uczestnicy również zostali obdarzeni prezentami w postaci magnetycznej zakładki do książki. Lekcja była wspaniałą formą wychowania obywatelskiego.