Informacja o konkursie – hymn naszej szkoły

Pragniemy poinformować,że wydłużamy termin składania tekstów na hymn naszej szkoły do końca lutego, tj. do 28 lutego do godziny 16:00 w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy uczniów, rodziców, nauczycieli(indywidualnie lub zespołowo) do udziału w konkursie, czyli do ułożenia tekstu, który oddałby charakter naszej szkoły oraz do skomponowania muzyki.
Zwycięzcy(autor tekstu i kompozytor)na trwałe zapiszą się na kartach historii Szkoły Podstawowej w Dywitach. Gorąco zachęcamy do udziału.
Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem:  
http://spdywity.nazwa.pl/instalator/wordpress/2018/12/03/regulamin-konkursu-na-hymn-szkoly/