Kalendarzyk astronomiczny Luty 2019

Kalendarzyk astronomiczny  Luty 2019

Słońce

Wschód Górowanie Zachód Długość dnia

1.II 07:24 11:51 16:20 8h54m

15.II 06:58 11:52 16:47 9h48m

28.II 06:29 11:50 17:12 10h43m

Księżyc

Nów      4.II        21:03

Pierwsza kwadra    12.II 22:26

Pełnia      19.II       15:53

Ostatnia kwadra     26.II 11:27

Planety

Merkury – W gwiazdozbiorze Koziorożca, na początku miesiąca niewidoczny po 16.II bardzo nisko nad południowo-zachodnim horyzontem. Przejdzie do gwiazdozbioru Ryb. Będzie zachodził o 18:58, jako obiekt o jasności -0m06.

Wenus – W gwiazdozbiorze Wężownika, przejdzie do gwiazdozbioru Strzelca, a następnie do Koziorożca. Będzie wschodziła o 04:45 na początku miesiąca z jasnością -4m14, a w końcu okresu wschód przesunie się na 05:05, jasność  spadnie -3m99. 18 lutego w koniunkcji z Saturnem.

Mars – Widoczny w Rybach lecz pod koniec miesiąca przejdzie do Barana, góruje o 17:43 na początku miesiąca,. W końcu miesiąca górowanie przesunie się na 16:57Zachodzi  na początku miesiąca o 22:57, mając jasność 0m89, w końcu  o 23:00, a jasność  spadnie do 1m18.. 10 lutego w koniunkcji  z Księżycem.

Jowisz –Znajduje się w gwiazdozbiorze Wężownika, wschodzi o 04:17 na początku miesiąca, mając jasność -1m73, w końcu miesiąca wschód przypadnie na 02:50, a jasność  wzrośnie do -1m88. 27 lutego w koniunkcji  z Księżycem.

Saturn –W gwiazdozbiorze Strzelca. Wschodzi o 06:13 na początku miesiąca, będąc obiektem o jasności 1m44. W końcu miesiąca wschód nastąpi o 04:35, a jasność wyniesie  1m46. 2 lutego zakrycie Saturna przez Księżyc od 07:10 do 07:44, 18 lutego koniunkcja z Wenus.

Roje meteorowe

Aktywność roju Początek Maksimum Koniec Ilość zjawisk         Radiant roju

Delta Leonidy    2.II         26.II   15.III           5                       Lew

Wydarzenia

2.II – 07:10 – 07:44 Zakrycie Saturna przez Księżyc.

5.II – Księżyc w apogeum w odległości 406558 km od Ziemi.

14.II – Koniunkcja Księżyca i Aldebarana (α Tau)

19.II   – Księżyc w perygeum w odległości 356771 km od Ziemi.

19.II   – Koniunkcja Księżyca i Regulusa (α Leo)

19.II – 546 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika oraz 46 rocznica otwarcia Planetarium Lotów

           Kosmicznych w Olsztynie

27.II – Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej 18o08’, jasność planety – 0m3.