Zwycięski tekst na hymn naszej szkoły

Prezentujemy zwycięski tekst na hymn naszej szkoły. Dnia 6 marca br. 7-osobowe jury w składzie: Ewa Romanowska- dyrektor szkoły, Karolina Roguszka- wicedyrektor szkoły , Urszula Derlacz- nauczyciela języka polskiego, Marcin Żarnowski- przewodniczący Rady Rodziców, Ewa Giska- przedstawiciel rodziców, Katarzyna Łagódka- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Agata Jusiel- uczennica klasy 5c podczas obrad wyłoniło spośród 8 otrzymanych prac zwycięski tekst. Spieszymy poinformować, że w szkolnym konkursie na tekst hymnu szkoły zwyciężył tekst autorstwa Piotra Maszczaka ucznia klasy 7a. Serdeczne gratulacje! Przed nami drugi etap, czyli konkurs na skomponowanie melodii do zwycięskiego tekstu.  Prace konkursowe należy przekazywać w formie zapisu linii melodycznej oraz nagrania audio zawierającego odśpiewanie hymnu (tekst i muzyka), wydłużamy termin składania prac- do 26 kwietnia br.godz. 15:00.  Gorąco zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału.

Hymn Szkoły Podstawowej w Dywitach

Autor: Piotr Maszczak klasa 7a


Radosny śmiech dokoła dźwięczy

Aż słońce przez okna zerka

Tu nauka i sport nas nie męczy

Tu błyszczy  talentów iskierka


Ref:  A sztandar nas wszystkich jednoczy

Sztandar to symbol nasz jest

Pod tym sztandarem dziś kroczysz

Jemu szacunek i cześć


Tu gwiazd sięgają nie tylko sny

Słychać i skrzypce i flety

Tu sztuka i nauka wspólnie dziś szły

Młodzieńcze tworząc sztafety

Ref:  A sztandar nas wszystkich jednoczy

Sztandar to symbol nasz jest

Pod tym sztandarem dziś kroczysz

Jemu szacunek i cześć