Projekt – IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Klasy drugie naszej szkoły wzięły udział w ogólnopolskim projekcie pt. IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ! Celem projektu było zwrócenie uwagi na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, pamięć o ludziach, o których nie pamiętamy każdego dnia, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Staraliśmy się zachęcać wszystkich , aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyli media cyfrowe. Dzieci z klas drugich otrzymały kartki świąteczne, które mogły wraz z wychowawcami oraz rodzicami wysłać do swoich bliskich. Dodatkowo wzięliśmy udział w zadaniu konkursowym, które polegało na wykonaniu filmu (link powyżej).