Rekrutacja 2020/2021 – informacje i dokumenty

Zapisy do Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej, ul. Spółdzielcza 4 w Dywitach dzieci z obwodu szkoły (miejscowości: Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki) będą trwały w okresie od 2 do 31 marca 2020 roku na pisemne zgłoszenie rodziców/opiekunów prawnych.

OGŁOSZENIE

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

  • w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity na rok szkolny 2020/2021
  • w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO SP W DYWITACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO KLAS:
4 SPORTOWA O PROFILU LEKKOATLETYKA I PIŁKA NOŻNA
7 DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
KLASY PIERWSZEJ
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO