Rekrutacja do klasy pierwszej – informacja

Po dokonaniu analizy złożonych zgłoszeń do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły, Komisja Rekrutacyjna informuje, iż wszyscy zostali przyjęci do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Masłowska