Rekrutacja do oddziału sportowego

Zaplanowany na 13 maja 2020 test sprawności fizycznej ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 odbędzie się w późniejszym terminie, a informacja o nim zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

 

                                                                              Mirosława Klejna – dyrektor szkoły

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19