COVID-19 – dowożenie uczniów

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o zaangażowanie się w miarę możliwości w dowożenie dzieci do szkoły własnym środkiem transportu ze względu na nowe zasady wprowadzone w strefie „żółtej” i „czerwonej” w komunikacji publicznej. Na chwilę obecną wdrożone rozwiązania systemu gminnego transportu oraz możliwości przewoźnika nie rozwiązują problemu dojazdu uczniów do naszej placówki.
Bardzo proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie chciałabym Państwa zapewnić, że cały czas poszukujemy sposobów na minimalizowanie lub eliminowanie pojawiających się bieżących problemów w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19.

Mirosława Klejna – dyrektor szkoły