Praca szkoły od dnia 18.01

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia od 18 stycznia 2021 uczniowie klas I-III powracają do nauczania stacjonarnego, czyli do zajęć odbywających się na terenie szkoły.
Obiady dla uczniów tych klas będą wydawane od poniedziałku 18.01.2021 po wcześniejszym zgłoszeniu rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z kolejnym komunikatem.
Szczegółowe informacje dotyczące pracy szkoły od 18.01.2021 będziemy publikować na stronie www lub/i w dzienniku elektronicznym albo przekazywać będziemy za pośrednictwem wychowawców klas do 15.01.2021.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII nadal realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Mirosława Klejna