Harmonogram rekrutacji – oddział przedszkolny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Dywity z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity w roku szkolnym 2021/2022

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity:

od 01.03.2021r. do 19.03.2021r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału przedszkolnego,

od 22.03.2021r. do 25.03.2021r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

26.03.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 29.03.2021r. do 08.04.2021r. potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

09.04.2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.

2. Postępowanie uzupełniające:

od 19.04.2021r. do 23.04.2021r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do oddziału przedszkolnego,

od 26.04.2021r. do 28.04.2021r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

29.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 30.04.2021r. do 07.05.2021r. – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

do 10.05.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.

kryteria przedszkola