Organizacja pracy szkoły od 22.03.2021 do 11.04.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I -VIII realizowane będą w formie kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy szkoły w ww. terminie będziemy publikować w dzienniku elektronicznym w module Ogłoszenia bądź w wiadomościach przekazywanych przez wicedyrektorów lub wychowawców.

Z poważaniem
Mirosława Klejna – dyrektor szkoły