Płatność za obiady – klasy 7c, 6a, 6b, 5a, 5b, 5c, 4a, 4b, 4c

Rodziców dzieci z klas 7c, 6a, 6b, 5a, 5b, 5c, 4a, 4b, 4c, które jedzą obiady, prosimy o wniesienie opłaty w wysokości:
3×4,80 zł = 14,40 zł (cały obiad)
3×1,50 zł = 4,50 zł(zupa)
DO 21.05.2021
nr konta: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/maj

za obiady w dniach: 24.05.2021, 28.05.2021 oraz 31.05.2021.