Prace przy międzynarodowym projekcie „The Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science (CLASSROOM)” rozpoczęte.

Uczniowie klas 7a i 7d rozpoczęli pracę nad projektem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa  żywności, innowacji związanych z jej produkcją oraz racjonalnego gospodarowania odpadami.
Pierwszym jej etapem było stworzenie ankiety na temat nawyków żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Opracowanie wyników poprzedzone zostało specjalistycznym wykładem p. dr Emilii Gospodarskiej z PAN.
Na podstawie badań uczniowie wykonali plakaty informacyjne na temat zdrowego odżywiania.