Płatność za obiady – listopad

Prosimy o wniesienie opłaty za obiady za LISTOPAD w wysokości:

cały obiad: 18 dni x 4,80 zł = 86,40 zł

zupa: 18 dni x 1,50 zł = 27 zł

na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008

odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach

tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/listopad

DO DNIA 25.10.2021.

Prosimy o terminowe dokonanie płatności.