Opłata za obiady w lutym – dotyczy klas V-VIII

DOTYCZY JEDYNIE UCZNIÓW KLAS V-VIII
Prosimy o wniesienie opłaty za obiady w lutym w wysokości:
cały obiad: 6 dni x 4,80 zł = 28,80 zł
zupa: 6 dni x 1,50 zł = 9,00 zł
na konto: 07 8857 0002 3011 0156 7999 0008
odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach
tytułem: imię i nazwisko dziecka/klasa/opłata za obiad/luty
DO DNIA 18.02.2022.
Prosimy o terminowe dokonanie płatności.