UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZOSTAWILI W SEKRETARIACIE KARTY MIEJSKIEJ…

Uczniowie, którzy nie zostawili w szkole karty miejskiej do aktywowania, mogą zgłaszać się do sekretariatu po bilet miesięczny. Jest to wersja papierowa biletu, ponieważ w związku z atakiem hakerskim na Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie wystąpiły problemy z załadowaniem biletu na kartę.

W razie kontroli w autobusie uczniowie będą musieli okazywać bilet papierowy wraz z legitymacją szkolną.

Rodzice uczniów, którzy nie zostawili w sekretariacie kart miejskich do aktywowania, muszą jeszcze we wrześniu aktywować karty miejskie w punktach ZDZiT w Olsztynie.