Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dywitach

mgr Mirosława Klejna

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

po uprzednim telefonicznym umówieniu

w poniedziałki w godzinach 14.00-15.00.

Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej
ds. klas 1-3 szkoły podstawowej

mgr Beata Zackowska 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

po uprzednim telefonicznym umówieniu

w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00.

Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej
ds. klas 4-8 szkoły podstawowej

mgr Martyna Mierzejewska

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

po uprzednim telefonicznym umówieniu

w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00.