List Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż w dniu 20.10.2016 roku podczas spotkania Rady Rodziców podjęliśmy decyzję o złożeniu na ręce Wójta Gminy Dywity prośby o zakup autobusu szkolnego. Treść tego listu zamieszczam poniżej. Jeśli macie Państwo uwagi co do treści, to proszę o sugestie. Pragniemy zebrać Państwa podpisy pod tą prośbą, dlatego od dnia 3.11.2016 roku list będzie oczekiwał na podpisy w świetlicy szkolnej. Zachęcamy do podpisania, licząc, że w naszej jedności będzie siła argumentu.

Informuję również, iż Rada Rodziców podjęła uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Porozumienie Rad Rodziców, organizacji, która ma stać się krajową reprezentacją rodziców uczniów, pierwszą tego typu organizacją w historii polskiej oświaty. Więcej informacji na stronie: http://www.radyrodzicow.pl.

Zachęcam Państwa do zaglądania na stronę internetową szkoły do zakładki Rodzice/ Rada Rodziców. Znajdziecie tam Państwo aktualny preliminarz wydatków, który określa cele gospodarowania funduszem zebranym w szczególności dzięki składkom rodziców. Zachęcam gorąco do udziału we współfinansowaniu tego budżetu i opłaceniu składki (wszystkie dane na stronie szkoły).

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Dywitach

Marcin Żarnowski

 

Treść listu do Wójta Gminy Dywity:

 

Szanowny Panie Wójcie.

My, rodzice dzieci Szkoły Podstawowej w Dywitach, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o zakup autobusu szkolnego dla Zespołu Szkół w Dywitach.

Zdajemy sobie sprawę z kosztów takiego przedsięwzięcia, jakie musi ponieść Gmina. Mamy jednak nadzieję że podobnie jak my, również Pan nie kieruje się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym i znajdzie uzasadnienie dla tego wydatku, ponieważ przede wszystkim na sercu leży nam bezpieczeństwo naszych dzieci.

W naszej ocenie obecny model dowozu dzieci nie jest w stanie zapewnić im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Dzieci zmuszone są korzystać z przystanków, których rozmieszczenie wymusza długie piesze wędrówki poboczami dróg, w komunikacji publicznej dzieci podróżują z osobami obcymi, a obsługa autobusów nie jest w stanie ani zweryfikować, czy osoba wychodząca z dzieckiem nie stanowi dla niego niebezpieczeństwa, ani właściwie reagować na możliwe zagrożenia, nie mówiąc nawet o ich słabym zaangażowaniu. Staje się to szczególnie istotne zważywszy, że naukę w pierwszej klasie rozpoczęły dzieci 6-letnie.

Wcześniejszy model dowozu przy udziale szkolnego autobusu zdecydowanie niwelował powyższe zagrożenia. Był realizowany przy nieporównywalnym zaangażowaniu personelu szkoły, który za najwyższy priorytet stawiał sobie bezpieczeństwo naszych dzieci. Nie bez znaczenia jest również dodatkowy potencjał, jaki niesie ze sobą możliwość dysponowania przez dyrekcję szkoły własnym transportem i racjonalne wykorzystanie czasu uczniów i ich nauczycieli.

Bezpieczeństwo naszych dzieci nie ma dla nas wymiaru ekonomicznego, dlatego bądźmy  zapobiegliwi, wyciągając odpowiednie wnioski z tragicznych w skutkach zdarzeń, jakie ostatnio miały miejsce w Polsce z udziałem uczniów. Dlatego zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, uwzględniającej przede wszystkim bezpieczeństwo naszych dzieci, a nie rachunek ekonomiczny.

 

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
Zespołu Szkół w Dywitach

oraz niżej podpisani rodzice