Wielka Liga Czytelników

Wielka Liga Czytelników to działania realizowane pod egidą ogólnopolskiej Wielkiej Ligi Czytelników, które polegają na tym,że dzieci wspólnie z rodzicami czytają zaproponowane przez koordynatorów projektu książki i rozwiązują (też wspólnie z rodzicami) testy. Zdobywają za to sprawności (rozwiązanie testu przynajmniej na poziomie 80% to 1 sprawność). Za 10 sprawności, dzieci (tym razem bez rodziców) otrzymują możliwość rozwiązania na przełomie stycznia i lutego testu kwalifikującego do etapu wojewódzkiego a dalej do etapu ogólnopolskiego. Głównym celem tego projektu jest również promowanie czytelnictwa.