Mały Samorządzik

„Mały Samorządzik”  – autor i realizator Justyna Łukaszuk

 

Innowacja powstała po to, aby dzieci nauczyły się tworzyć wspólnotę szkolną poprzez kreowanie życia szkoły,. organizację i prowadzenie uroczystości szkolnych. Angażowanie dzieci do czynnego udziału w życiu szkoły uczyć ich będzie samorządności, da im możliwość współdecydowania o tym, co dzieje się wokół nich.

Działania innowacyjne pozwolą realizować założenia  programu wychowawczego i  profilaktyki szkoły, dotyczące  rozwoju patriotyzmu, kultury i kultury regionu,  jak również wolontariatu i  czytelnictwa.

Poprzez udział w akcjach charytatywnych i wolontariatu dzieci będą bardziej wrażliwej na pomoc innym. Swoją postawą będą również pokazywać rówieśnikom jak ważną kwestią jest zaopiekowanie się potrzebującymi.

Prowadzenie i ogłaszanie imprez szkolnych ( zasasdy savoir- vivre, X-factor, pokaz mody, walentynki, Dzień Papieski, Wigilia, Andrzejki, zakończenie roku, 11 listopada, wspólne drugie śniadania) ma na celu wzmocnienie ich poczucia wartości i odwagi, zapoznanie z historią i kulturą Państwa i regionu, rozwijanie aktywności słownej.

Nowatorstwo innowacji polega na tym, iż do tej pory uroczystościami szkoły zajmował się Samorząd składający się z dzieci starszych, teraz w działania te będą się włączali uczniowie z klas 3.