„Błyskotliwa szkoła” – książeczki

Każde dziecko na zajęciach technicznych otrzymało książeczkę przygotowaną przez nauczyciela o przepisach ruchu drogowego.