Podsumowanie pierwszego semestru

W DNIACH 14 i 15 LUTEGO 2017 r. NA UROCZYSTYCH  APELACH DOKONALIŚMY PODSUMOWANIA UBIEGŁEGO PÓŁROCZA

Apel były okazją  do zaprezentowania naszej szkolnej społeczności uczniów o najwyższych osiągnięciach  oraz 100 % frekwencji.

Pani Dyrektor Ewa Romanowska wręczyła dyplomy uczniom, którzy uzyskali stypendia za wysokie wyniki w nauce, oraz wyniki sportowe. Wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowały osiągnięcia swoich klas. Przedstawiły też uczniów biorących udział w konkursach. Uczniowie wyróżnieni otrzymali długopisy dla Super Ucznia SP Dywity.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!