„Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła, kolejny raz, przystąpiła do programu sportowego „Mały Mistrz”.

W ramach tego programu szkoła otrzymała sprzęt sportowy, książkę, paszporty i wlepki do zdobywania poszczególnych sprawności przez dzieci.

Do programu przystąpiły wszystkie klasy pierwsze, liczące 51 uczniów, z wychowawczyniami :

– p. Iwoną Kozłowską i nauczycielką wychowania fizycznego p. Jolantą Szczawińską- Kras,

– p. Agnieszką Bednarczyk z p. Ewą Lewandowską,

– p. Jolanta Szymańska z n- lem wf p. Krzysztofem Sieradzkim.

W ciągu całego roku szkolnego dzieci zdobywają różne sprawności, żeby w końcu uzyskać tytuł Małego Mistrza.

W I semestrze przeprowadziliśmy testy sprawnościowe uczniów tj. bieg wahadłowy (10x5m), zwis na drążku i marszobieg 600m.

Mały Mistrz jest projektem innowacyjnym, zaplanowanym kompleksowo i wielowymiarowo. Ma służyć przede wszystkim dzieciom. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej otrzymują wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Cele projektu Mały Mistrz:

– poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

– promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;

– monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

– określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

– zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.​

Jolanta Szczawińska-Kras

« z 6 »