Innowacja pedagogiczna „W labiryncie wiedzy”

Innowacja była realizowana w naszej szkole w II okresie roku szkolnego 2016/17. Włączeni w nią zostali uczniowie klas IV – VI oraz nauczyciele przedmiotów: j. polskiego, matematyki, przyrody,  historii, j. angielskiego , plastyki i techniki.  Wybrane przez siebie zagadnienia uczniowie samodzielnie opracowywali łącząc  wiedzę z kilku różnych przedmiotów. Ich ogromne zaangażowanie, pomysłowość i  kreatywność jaką się wykazali przerosła oczekiwania zespołu realizującego innowację.  Założyliśmy, że samodzielna praca nad zgłębieniem problemu rozwinie wielostronną  aktywność uczniów, a integracja różnych treści wokół wybranego problemu pozwoli na  transfer wiedzy i stworzenie w umyśle ucznia spójnego obrazu poznawanego świata.  Przenikanie się elementów należących do wielu dyscyplin naukowych faktycznie pozwoliło  uczniom postrzegać rzeczywistość jako pewną całość, a nie jako sumę jej części składowych.  Dążyliśmy do tego, żeby stroną aktywną wykonywanego zadania stał się uczeń, a  nauczyciel pełnił jedynie rolę doradcy. Chcieliśmy by to właśnie uczeń przejął  odpowiedzialność za swoją pracę i swoje uczenie się, co sprzyjać powinno kształceniu  wielostronnemu: zdobywaniu wiedzy i kształceniu osobowości ucznia.  Założeniem innowacji było również wdrożenie i rozpowszechnienie w szkole pracy  metodą projektu, a tym samym podniesienie atrakcyjności metod nauczania i rozwijanie  myślenia naukowego naszych uczniów.  Wystawa lapbooków była podsumowaniem wszystkich działań, ale przede wszystkim  udowodniła jak ambitnych i zdolnych uczniów mamy w szkole. Obejrzały ją wszystkie klasy ze  swoimi wychowawcami, a zainteresowanie oglądających pozwala nam myśleć, że w  przyszłym roku w realizację projektu zaangażuje się jeszcze większa ilość osób.  Uczniowie otrzymali oceny z przedmiotów, których dotyczył ich projekt. Przy wsparciu  nauczycieli, a niekiedy także rodziców, wykonali indywidualne projekty interdyscyplinarne,  w formie lapbooków. Zakończeniem projektu była wystaw prac uczniowskich. Najlepsza pod  względem merytorycznym, a także plastycznym praca została nagrodzona i wyróżniona na  apelu podsumowującym osiągnięcia szkolne uczniów w roku szkolnym 2016/17.  Nasze założenia poddaliśmy ewaluacji, której wyniki wskazują, że warto podejmować  takie działania. Dzięki nim uczniowie się rozwijają a szkolna rzeczywistość nabiera świeżości i  atrakcyjności.