Skład Zarządu Szkolnej Rady Rodziców 2017/2018

Skład Zarządu Szkolnej Rady Rodziców, rok szkolny 2017/2018

Marcin Żarnowski -przewodniczący

Grażyna Binek – skarbnik

Anna Bakuła – zastępca/sekretarz

Przemysław Juda – członek komisji rewizyjnej

Małgorzata Krawczyńska – członek komisji rewizyjnej

Kontakt: rrspdywity@o2.pl lub prze e- dziennik.

Ustalona przez Radę Rodziców składka wynosi: 40zł + 10zł(materiały papiernicze), w wypadku uczęszczania rodzeństwa do szkoły- składka jak na 1 ucznia, tj. 40zł + 10zł. Pieniądze można wpłacać na konto:  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dywitach; nr konta: 26 8857 0002 3011 0006 5227 0001 lub do skarbników na zebraniach.