Kiermasz Świąteczny

Stowarzyszenie ,,Nasze Dzieci” zaprasza na coroczny kiermasz świąteczny, który odbędzie się 30 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dywitach. Nauczyciele, dzieci oraz członkowie stowarzyszenia przygotowali piękne ozdoby świąteczne, które będzie można nabyć podczas

zebrania z rodzicami (30 listopada) w godz. 16:00-18:00.

Środki zebrane podczas kiermaszu zasilą konto dwóch akcji ,, List do Mikołaja”

oraz fundusz stypendialny ,,Laur”.
Zapraszamy