Rekrutacja 2018/19 do klasy I (z obwodu)

 

Od dnia 19 lutego 2018 r. rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w  roku 2011, a także urodzonych w 2012 r. – na wniosek rodziców, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku, gdy dziecko nie korzystało z wychowania przedszkolnego).

Zgłoszenia (załącznik nr 1) składają rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (dot. miejscowości: Dywity, Dąbrówka Wielka, Dągi, Kieźliny, Ługwałd, Myki, Redykajny, Różnowo, Słupy, Szypry, Wadąg, Zalbki).

Zapisów należy dokonać  do dnia 28 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 730 – 1530.

Rekrutacja do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkoły rozpocznie się 1 marca 2018 r.

załącznik nr 1_zgłoszenie