Projekt „Trzymaj formę”

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczestniczyliśmy w programie Trzymaj Formę. W miesiącach marzec – czerwiec realizowaliśmy projekt „Zdrowo bo na sportowo”.  Projekt miał na celu, podniesienie świadomości wśród uczniów znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka.

W ramach projektu  przeprowadzono testy sprawnościowe uczniów: bieg na 60 m, skok w dal z miejsca, szybkość. Testy posłużyły monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów oraz dały  możliwość zbadania progresji umiejętności każdego dziecka.  

Uczniowie realizujący projekt  indywidualnie diagnozowali swoją tygodniową aktywność i przedstawiali propozycje spędzania czasu w sposób aktywny. Podczas obchodów Dnia Dziecka aktywnie uczestniczyli w rozgrywkach sportowych .

W ramach realizowanych działań  projektu „Trzymaj formę” zwiększyło się zainteresowanie uczniów zajęciami sportowymi oraz świadomość jak ogromne znaczenia dla zdrowia ma aktywność fizyczna