Sukces uczennicy w konkursie „Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio”

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  13.06.2018r. podczas podsumowania II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium- Mój Profil” nasza uczennica Martyna Sontowska odebrała nagrodę z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za zajęcie  I miejsca w konkursie  „Mój zawód – Moja przyszłość – Moje portfolio” . Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.