Rozkład jazdy autobusów 22.06.18 – dodatkowe kursy

 

W dniu 22 czerwca obowiązuje rozkład jazdy na dzień roboczy.

Dodatkowo zostanie uruchomiony kurs na linii D2.

Kierunek Nowe Włóki

Dywity – 9.10

Ługwałd – 9.15

Spręcowo Szkoła – 9.20

Rozgity – 9:23

Sętal – 9.26

Nowe Włóki – 9.31

 

Kierunek Dywity

Nowe Włóki – 9.33

Sętal – 9.36

Rozgity – 9.40

Spręcowo Wieś – 9.45

Ługwałd – 9.50

Dywity – 9.55

 

Rozkład jazdy na Dągi:

Dągi – 7:50

Dywity – Dągi – 9:30

Dągi – Dywity – 9:45

Dywity – Dągi – 11:50

Rozkład jazdy do Dąbrówki Wielkiej:

dodatkowy kurs: 

Dywity – Dąbrówka – 10:05

pozostałe kursy bez zmian