Patronka Szkoły

Maria Zientara-Malewska

Urodziła się 4 września 1894 w Brąswałdzie, niedaleko Dywit. Jej rodzice nazywali się August i Elżbieta z domu Kraska.

Uczyła się m.in w miejscowej szkole i Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Pracowała w Gazecie Olsztyńskiej, przedszkolu w Gietrzwałdzie i w szkole w Chaberkowie. Początek II wojny światowej był dla Marii Zientary-Malewskiej traumatycznym doświadczeniem. 11 września 1939 roku została aresztowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego

Ravensbrück w Niemczech, gdzie przebywała do kwietnia 1940. Do końca wojny pozostawała pod nadzorem policji w Brąswałdzie.

W odradzającej się Polsce podjęła pracę w Wydziale Oświaty Pełnomocnika Rządu na Okrąg Mazurski. Była członkiem Instytutu Mazurskiego. Propagatorka folkloru warmińskiego.  W 1952 roku nawiązała współpracę z dodatkiem
„Słowa Powszechnego” – „Słowo na Warmii i Mazurach”.

Debiutowała wierszem „Pory roku” zamieszczonym w Gazecie Olsztyńskiej 4 grudnia 1920 roku. 14 grudnia 1952 roku przyjęła się do Związku Literatów Polskich. Po II wojnie światowej wydano jej 20 samodzielnych książek.

Twórczość Zientary-Malewskiej można podzielić na trzy kategorie:

– baśnie i legendy, np. „Baśnie znad Łyny”,  

– wspomnienia i opracowania, np. „Warmio moja miła”,

– wiersze, np. „Na warmińską nutę”.

Zmarła 2 października 1984 w Olsztynie. W swoim życiu została odznaczona wieloma orderami, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Orderem Budowniczych Polski Ludowej. Maria Zientara-Malewska była wybitną i utalentowaną postacią, która przyczyniła się do literackiego rozwoju Warmii.

Gabrysia Karwowska,

koło dziennikarskie

Maria Zientara Malewska – Prezentacja uczennic, Gabrysi Karwowskiej i Hani Wanat