Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18

Koniec roku szkolnego już za nami!
Na oficjalnym zakończeniu Pani Dyrektor Ewa Romanowska oraz Pani Wicedyrektor Mirosława Klejna wręczyły dyplomy uczniom wyróżniającym się najwyższą średnią ocen oraz wzorowym zachowaniem.

Tradycją w naszej szkole jest uhonorowanie uczniów, którzy mają najwyższą średnią z danego poziomu, wśród laureatów Nagrody Super Star znalazły się uczennice:
klasy IV: Gabriela Karwowska i Anna Słowik
klasy V: Julia Kucińska
klasy VI: Agnieszka Orzoł
klasy VII: Hanna Sieluk
klasy gimnazjalne
klasy II: Justyna Barańska
klasy III: Anna Skórzyńska

Kolejnym przyznawanym wyróżnieniem jest Nagroda Dyrektora, która w tym roku trafiła w ręce Anastazji Jusiel z gimnazjum oraz Huberta Machowicza ze Szkoły Podstawowej.

Nie możemy zapomnieć o stypendium Laur ufundowanym przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Dywitach. Główną ideą stypendium jest wspieranie i nagrodzenie uczniów za ich wybitne osiągnięcia. W tym roku nagrodę otrzymali:
Michał Król – klasa Va,
Piotr Maszczak – klasa VIc,
Hanna Sieluk – klasa VIIa,
Bartosz Ciemiński – klasa 2a gimnazjum.
Nagrody wręczała prezes Stowarzyszenia – p. Ewa Romanowska.

Anna Skórzyńska oraz Hanna Sieluk zostały również wyróżnione Nagrodą Fundacji Prymus, którą wręczył sam Pan Wójt – Jacek Szydło.

Obecny rok szkolny obfitował w wielu edukacyjnych sukcesach naszych uczniów, m.in. Anna Skórzyńska jest dwukrotną finalistą (z języka polskiego oraz z biologii), Hubert Machowicz może poszczycić się tytułem finalisty konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.

Dyrekcja szkoły nie zapomniała o wyróżnieniu najbardziej wytrwałych uczniów, którzy nie opuścili żadnej godziny w całym roku szkolnym! Do grona nagrodzonych należą:
Wiktoria Ostrowska – klasa 3a gimnazjum,
Karolina Czupyt – klasa VIIa,
Marta Welenc – klasa VIc,
Michał Ostrowski – klasa VIa,
Michał Urbański – klasa IVb.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękowała za pracę w samorządzie szkolnym Damianowi Tomasikowi, który pełnił funkcję przewodniczącego.

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach!