Projekt Akademia Eksperymentów

Projekt Akademia eksperymentów – SP Dywity

Zapraszamy uczniów na bezpłatne zajęcia!!!

REKRUTACJA trwa od 03.09 do 14.09!!!
Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny – dostępny w sekretariacie!

 

  • Zajęcia dla uczniów od 10.2018:

 

Do projektu zostanie przyjętych 96 uczniów (46K/46M) SP Dywity z klas I-VIII i 3 gimnazjum. Program każdej grupy dotyczy zajęć matematyczno-przyrodniczych i wiąże się z rozwojem umiejętności i postaw takich jak innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, organizacja pracy własnej, krytyczne rozumowanie, wyciąganie wniosków, opracowywanie i prezentacja informacji, umiejętności manualne i techniczne, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Wszystkie zajęcia będą praktyczne, prowadzone za pomocą eksperymentów i multimediów oraz zakupionych pomocy dydaktycznych, zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli SP Dywity oraz specjalistów z UWM.

„Klub Bystrzaków” dla klas 1-3 – 60 godzin eksperymentów, w tym zajęcia ze specjalistami z UWM

2 grupy po 12 osób. Program: matematyka, przyroda i ekologia metodą eksperymentu. Zajęcia średnio raz w tygodniu. W ramach zajęć zapewniony transport dla uczniów.

„Teatr Eksperyment” dla klas 4 – 60 godzin eksperymentów, w tym zajęcia ze specjalistami z UWM

1 grupa 12 osobowa. Program: matematyka, przyroda i ekologia metodą eksperymentu. Zajęcia średnio raz w tygodniu. W ramach zajęć zapewniony transport dla uczniów.

„Akademia Nauki Nastolatków” dla klas 5-6 – 60 godzin eksperymentów, w tym zajęcia ze specjalistami z UWM

2 grupy po 12 osób. Program: matematyka, biologia, chemia, geografia, astronomia metodą eksperymentu. Zajęcia średnio raz w tygodniu. W ramach zajęć zapewniony transport dla uczniów.

„SC-Science CLUB” dla klas 7 i 8 oraz 3 klasy Gimnazjum – 60 godzin eksperymentów, w tym zajęcia ze specjalistami z UWM

3 grupy po 12 osób. Program: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia metodą eksperymentu. Zajęcia średnio raz w tygodniu. W ramach zajęć zapewniony transport dla uczniów.

 

  • W ramach zajęć bezpłatne 4 wyjazdy edukacyjne

 

  • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do Torunia
  • Planetarium w Olsztynie
  • Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi

W ramach wyjazdów edukacyjnych zapewniony będzie bezpłatny suchy prowiant, a także  obiad oraz transport.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne-formularz, deklaracja, oświadczenia