Zebranie z rodzicami

Pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 zebranie z rodzicami odbędzie się
20 września(czwartek) wg harmonogramu:
16:30– spotkania wychowawców z rodzicami klas 1-3 szkoły podstawowej
16:45– spotkanie z rodzicami klas 4 (stołówka szkolna)- omówienie programu wychowanie do życia w rodzinie
17:00– prezentacja e- dziennika dla rodziców niekorzystających z Librusa(stołówka szkolna)
17:15– spotkania wychowawców z rodzicami klas 4-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
18:00– spotkanie nowo wybranej rady rodziców(stołówka szkolna)
Zapraszamy!